A- A A+ | Tăng tương phản Giảm tương phản

KẾ HOẠCH Tổ chức các hoạt động giáo dục năm học 2021-2022 trong điều kiện dịch bệnh COVID-19

PHÒNG GD&ĐT TÂN CHÂU        CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

TRƯỜNG TH B CHÂU PHONG Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

    
    

 

Số: 223/KH-BCP  Châu Phong, ngày 30 tháng 8 năm 2021

 

KẾ HOẠCH

Tổ chức các hoạt động giáo dục năm học 2021-2022

trong điều kiện dịch bệnh COVID-19

 

Căn cứ Quyết định số 1877/QĐ-UBND ngày 11 tháng 8 năm 2021 của Ủy ban nhân dân (UBND) tỉnh An Giang về việc ban hành Khung kế hoạch thời gian năm học 2021-2022 của giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông và giáo dục thường xuyên tỉnh An Giang; 

     Căn cứ Quyết định số 1999/QĐ-UBND ngày 27 tháng 8 năm 2021 của Ủy ban nhân dân (UBND) tỉnh An Giang về việc phê duyệt kế hoạch tổ chức các hoạt động giáo dục năm học 2021-2022 trong điều kiện dịch bệnh Covid-19;

     Căn cứ Kế hoạch số 2408/KH-SGDĐT ngày 25/8/2021 của Sở Giáo dục và Đào tạo An Giang về việc tổ chức các hoạt động giáo dục năm học 2021-2022 trong điều kiện dịch bệnh Covid-19;

              Căn cứ Kế hoạch số 725/KH-PGDĐT ngày 28/8/2021 của Sở Giáo dục và Đào tạo An Giang về việc tổ chức các hoạt động giáo dục năm học 2021-2022 trong điều kiện dịch bệnh Covid-19;

     Trước tình hình dic̣h bêṇh Covid-19 đang diễn biến phức tạp, khó lường; để chủ động trong công tác phòng, chống dịch bệnh, đảm bảo các điều kiện tổ chức các hoạt động giáo dục năm học 2021-2022 diễn ra theo đúng kế hoạch và an toàn.

Trường Tiểu học B Châu Phong xây dựng Kế hoạch (kịch bản) tổ chức các hoạt động giáo dục năm học 2021-2022 trong điều kiện dịch bệnh Covid-19 trong nhà trường, cụ thể như sau: 

     A. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

     I. MỤC ĐÍCH

- Đảm bảo an toàn trong công tác phòng, chống dịch bệnh COVID-19 tại đơn vị thông qua việc thực hiện đồng bộ các giải pháp, nhằm chủ động triển khai kịp thời, hiệu quả công tác phòng, chống dịch COVID- 19, nâng cao tinh thần cảnh giác, kỷ cương, trách nhiệm trong công tác chỉ đạo điều hành, sẵn sàng ứng phó với các tình huống trong điều kiện dịch bệnh còn diễn biến phức tạp. Giảm thiểu tác động của dịch bệnh đến các hoạt động của nhà trường.

- Đảm bảo thực hiện các hoạt động giáo dục năm học 2021-2022 đúng theo Chương trình qui định của Bộ GDĐT và Quyết định Khung kế hoạch thời gian năm học của UBND tỉnh. 

     II. YÊU CẦU

- Đơn vị chủ động xây dựng Kế hoạch hoạt động giáo dục nhà trường với nhiều phương án khác nhau (trực tiếp hoặc dạy học trực tuyến thông qua môi trường Internet) tùy theo điều kiện giãn cách cụ thể của địa phương trước diễn biến phức tạp của dịch bệnh Covid-19. 

- Tổ chức các hoạt động giáo dục đáp ứng yêu cầu chương trình giáo dục trong bối cảnh phòng, chống dịch Covid-19 theo qui định của Bộ GDĐT và Bộ Y tế.  

- Chuẩn bị tốt các điều kiện cho năm học mới 2021-2022, phối hợp chặt chẽ với các tổ chức, đoàn thể và chính quyềnđịa phương để xây dựng phương án đảm bảo công tác dạy và học, an toàn cho học sinh, giáo viên trước khi nhập học; làm tốt công tác tuyên truyền để cha mẹ học sinh và xã hội đồng thuận, chia sẻ với ngành giáo dục về việc khai giảng năm học mới và tổ chức các hoạt động giáo dục trong điều kiện dịch bệnh Covid-19 có diễn biến phức tạp. 

- Ưu tiên và chuẩn bị sẵn sàng các phương án dạy học trực tuyến qua môi trường Internet thông qua các ứng dụng: Viettel Study, VNPT elearning, Dạy học qua truyền hình, Zalo, Zoom Meeting, tài liệu trực tuyến, ngân hàng video, ... và các phần mềm dạy học trực tuyến phù hợp khác; quản lý và tổ chức dạy học trực tuyến trong đơn vị theo các văn bản hướng dẫn của Sở GDĐT, Phòng GDĐT. 

- Toàn thể cán bộ, giáo viên, nhân viên, người lao động và học sinh trong đơn vị chấp hành nghiêm các văn bản chỉ đạo của Trung ương, của Tỉnh ủy, UBND tỉnh, UBND Thị xã, Ngành Y tế và Kế hoạch (kịch bản) tổ chức các hoạt động giáo dục năm học 2021-2022 trong điều kiện dịch bệnh Covid-19. 

     B. NỘI DUNG KẾ HOẠCH (KỊCH BẢN)

     I. PHƯƠNG ÁN TỔ CHỨC CÁC HOẠT ĐỘNG ĐẦU NĂM VÀ LỄ KHAI GIẢNG NĂM HỌC MỚI

1. Tổ chức các hoạt động đầu năm:

   - Không tập trung học sinh trong thời gian tựu trường, giáo viên chủ nhiệm các lớp thông báo đến phụ huynh và học sinh biên chế lớp, nội qui học sinh, thời khóa biểu, nắm tình hình học sinh bị ảnh hưởng dịch bệnh, điều kiện về học trực tuyến, ... qua điện thoại, tin nhắn SMS, nhóm Zalo, niêm yết công khai tại trường... Tổ chức sinh hoạt lớp dưới hình thức trực tuyến. 

      - Thời gian thực hiện: Từ ngày 01/9/2021 đến trước ngày 05/9/2021 

2. Tổ chức Lễ Khai giảng:

     - Lễ Khai giảng năm học 2021-2022 sẽ được tổ chức bằng hình thức truyền hình trực tiếp. Học sinh tham dự Lễ tại nhà thông qua Chương trình Truyền hình trực tiếp của Đài Phát thanh và Truyền hình An Giang. 

     + Thời gian: Bắt đầu lúc 7 giờ 30 phút ngày 05/9/2021.  

     + Địa điểm truyền hình trực tiếp: Trường THPT Chuyên Thoại Ngọc Hầu- TP. Long Xuyên. 

3. Thời gian thực học:

- Từ ngày 15/9/2021, tùy theo tình hình dịch bệnh tại Thị xã, nhàtrường tổ chức hoạt động giáo dục theo các phương án của Kế hoạch này. 

     II. PHƯƠNG ÁN TỔ CHỨC CÁC HOẠT ĐỘNG GIÁO DỤC NĂM HỌC 2021-2022 TRONG ĐIỀU KIỆN DỊCH BỆNH COVID-19

1.Trong điều kiện địa phương áp dụng Chỉ thị 16/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ:

     1.1. Phương án tổ chức dạy và học

     - Tổ chức dạy và học theo hình thức trực tuyến hoàn toàn, chủ yếu trang bị kiến thức cốt lõi cho học sinh. Đối với những học sinh có hoàn cảnh khó khăn không thể tham gia học trực tuyến, Hiệu trưởng chỉ đạo giáo viên bộ môn phối hợp với giáo viên chủ nhiệm chuyển giao nhiệm vụ học tập cho các em thông qua tin nhắn SMS, Smas, Zalo…hoặc gửi tài liệu photocopy đến các em. Sau khi hết giãn cách, học sinh trở lại trường: nhà trường tiến hành bổ sung kiến thức, tổ chức phụ đạo cho học sinh còn hạn chế về điều kiện học trực tuyến. 

 

1.2. Tạm dừng tất cả các hoạt động giáo dục ngoài giờ lên lớp, hoạt động ngoại khóa trong và ngoài nhà trường. 

2. Trong điều kiện địa phương áp dụng Chỉ thị 15/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ:

     2.1. Phương án tổ chức dạy và học

               Tổ chức kết hợp dạy học trực tiếp và trực tuyến. Trong đó: 

     + Chỉ tổ chức dạy học trực tiếp tại trường theo hình thức chia đôi lớp học (khoảng 20 học sinh/lớp) đối với lớp 5 nhằm đảm bảo giãn cách và an toàn phòng chống dịch; 

     + Các khối lớp còn lại: tổ chức dạy học trực tuyến hoàn toàn như nội dung 1. 

     2.2. Các hoạt động giáo dục ngoài giờ lên lớp, hoạt động ngoại khóa: Chuyển sang hình thức trực tuyến. Những trường hợp thật sự cần thiết, nhàtrường có thểtổ chức trực tiếp khi có sự đồng ý của Phòng Giáo dục và Đào tạo, nhưng phải hạn chế về quy mô (không quá 10 người), phải đảm bảo thực hiện đầy đủ các biện pháp phòng, chống dịch bệnh theo qui định hiện hành. 

3. Trong điều kiện bình thường mới (Khi dịch bệnh cơ bản được kiểm soát hoặc học sinh đã đựợc tiêm vắc-xin ngừa Covid-19):

3.1. Phương án tổ chức dạy và học

     Trường tổ chức dạy và học cho học sinh theo hình thức trực tiếp (Đối với đơn vị có đủ cơ sở vật chất thì chia khung thời gian phù hợp đảm bảo giãn cách tối đa trong điều kiện có thể). Tất cả cán bộ, giáo viên, nhân viên và học sinh phải thực hiện nghiêm giải pháp 5K về công tác phòng, chống dịch bệnh theo hướng dẫn của ngành Y tế; của Sở GDĐT và Phòng GDĐT. 

3.2. Phương án tổ chức hoạt động giáo dục ngoài giờ lên lớp, hoạt động ngoại khóa

     - Sinh hoạt dưới cờ tổ chức tại lớp học, không tập trung dưới sân trường.  

- Các hoạt động giáo dục ngoài giờ lên lớp, ngoại khóa được tổ chức nhưng hạn chế về quy mô và số lượng; phải đảm bảo thực hiện đầy đủ các biện pháp phòng, chống dịch bệnh theo quy định hiện hành. 

     III. ĐẢM BẢO CÔNG TÁC PHÒNG CHỐNG DỊCH BỆNH COVID-19 ĐỂ DUY TRÌ CÁC HOẠT ĐỘNG GIÁO DỤC:

- Tiếp tục tăng cường phối hợp với các ngành chức năng, với cha mẹ học sinh tuyên truyền về mục đích, ý nghĩa, nội dung cần triển khai thực hiện trong công tác phòng, chống dịch bệnh Covid-19 theo quy định của Trung ương, của tỉnh, của Thị xã và của Ngành GDĐT. 

- Hiệu trưởng tiến hành rà soát, thực hiện đầy đủ các biện pháp cấp bách phòng, chống dịch COVID-19 theo chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ và các các văn bản chỉ đạo, hướng dẫn về công tác phòng, chống dịch bệnh Covid-19 của các cấp quản lý. Cán bộ quản lý, giáo viên và học sinh tuyệt đối thực hiện nghiêm giải pháp 5K “Khẩu trang - Khử khuẩn - Khoảng cách - Không tập trung - Khai báo y tế" và tuân thủ việc quét mã QR tại đơn vị, cài đặt và đánh giá mức độ an toàn phòng chống dịch trên ứng dụng (App) Antoancovid, Hồ sơ sức khỏe điện tử. 

- Đảm bảo vệ sinh môi trường, an toàn thực phẩm, y tế tại trường học. Kiện toàn Ban Chăm sóc sức khỏe học sinh, phân công nhiệm vụ cụ thể, triển khai thực hiện nghiêm túc kế hoạch hoạt động. Rà soát, bổ sung trang thiết bị y tế; đảm bảo đủ xà phòng, nước sát khuẩn, khẩu trang ... Thường xuyên tổng vệ sinh, sát khuẩn trong và ngoài lớp học, các bề mặt tiếp xúc (tay vịn cửa, bàn ghế…), khu vực rửa tay, khu vực nhà vệ sinh. 

- Trong thời gian thực hiện giãn cách theo Chỉ thị 16/CT-TTg, Hiệu trưởng đơn vị phân công nhân sự tham gia trực, làm việc tại cơ quan, trường học (số lượng theo qui định từng thời điểm của địa phương) để xử lý công việc; số còn lại làm việc tại nhà; phân công nhân viên bảo vệ trực 24/24 để bảo vệ an ninh trật tự, phòng cháy chữa cháy, quản lí tài sản của đơn vị. 

- Chấp hành nghiêm các qui định áp dụng tại địa phương nơi cư trú (Ví dụ: Tại địa phương nơi đơn vị công tác đang thực hiện giãn cách theo Chỉ thị 15/CT-TTg nhưng tại địa phương nơi cư trú của cán bộ, giáo viên, nhân viên và học sinh đang thực hiện giãn cách theo Chỉ thị 16/CT-TTg thì phải chấp hành theo qui định của Chỉ thị 16/CT-TTg). 

     C. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

- Hiệu trưởng căn cứ tình hình thực tế tại địa phương, xây dựng Kế hoạch tổ chức các hoạt động giáo dục năm học 2021-2022 phù hợp trên cơ sở văn bản của Phòng GDĐT một cách hiệu quả. 

- Phối hợp trạm Y tế xã xây dựng kế hoạch xét nghiệm sàng lọc và tiêm chủng vắc-xin phòng Covid-19 cho tất cả cán bộ, giáo viên, nhân viên, người lao động trong đơn vị; kế hoạch xét nghiệm sàng lọc học sinh trước khi trở lại trường. 

- Tiến hành khảo sát, thống kê tỉ lệ học sinh không có khả năng học trực tuyến trong năm học, học sinh chưa thể trở về địa phương để tham mưu Phòng GDĐTthị xã có biện pháp hỗ trợ, đồng thời tổng hợp số liệu báo cáo. 

- Chuẩn bị các điều kiện cần thiết để triển khai Kế hoạch giáo dục nhà trường năm học 2021-2022, nhất là việc triển khai Chương trình GDPT 2018 đối với lớp 1, lớp 2. Trong đó cần chú ý các khối lớp đầu và cuối cấp học. 

- Tăng cường ứng dụng CNTT trong hoạt động quản lý, giảng dạy, kể cả các hoạt động phong trào khác. 

              - Chỉ đạo các tổ chuyên môn xây dựng Kế hoạch giáo dục của tổ chuyên môn theo hình thức trực tuyến và trực tiếp đảm bảo hoàn tất chương trình dạy học theo Khung kế hoạch thời gian đã đề ra; tổ chức kiểm tra, đánh giá thường xuyên và đánh giá định kỳ kết quả học tập và rèn luyện của học sinh theo hướng dẫn. 

- Triển khai thực hiện đầy đủ, nghiêm túc nội dung Kịch bản phòng, chống dịch COVID-19 tại các đơn vị (Đặc biệt lưu ý phương án xử lý các tình huống đơn vị xuất hiện các trường hợp F0, F1, F2, các trường hợp sốt, ho, khó thở ...). 

- Đảm bảo 100% học sinh, cán bộ, giáo viên, nhân viên, người lao động của nhà trường thực hiện khai báo sức khỏe, đo thân nhiệt khi đến trường; đeo khẩu trang đúng cách trên đường đến trường, trong thời gian ở trường và từ trường trở về nhà. 

- Nắm thông tin giáo viên và học sinh của đơn vị mình được ngành chức năng xác định là các đối tượng F0, F1, F2 hoặc trong khu vực phong tỏa để có biện pháp xử lý kịp thời. Đề xuất cán bộ, giáo viên, học sinh thuộc đối tượng F1 được cách ly tại nhà (nếu đủ điều kiện cần thiết, theo quy định của ngành y tế) để thuận lợi trong việc tham gia các hoạt động dạy và học trực tuyến. 

- Rà soát số lượng giáo viên và học sinh không thể tham gia giảng dạy và học tập trực tuyến; số lượng giáo viên và học sinh chưa thể trở về địa phương do ảnh hưởng dịch bệnh, báo cáo về Phòng GDĐT trước ngày 04/09/2021. 

 - Quan tâm đến việc quản lý trật tự giao thông, đảm bảo an toàn phòng chống dịch bệnh Covid-19 khu vực trước cổng trường. Đồng thời tham mưu với chính quyền địa phương hỗ trợ công tác quản lý trật tự giao thông, đảm bảo an toàn phòng chống dịch bệnh Covid-19 khu vực trước cổng trường trong thời gian học sinh đến trường bắt đầu buổi học và tan trường ra về. 

- Thực hiện nghiêm công tác kiểm tra, giám sát, đôn đốc, nhắc nhở việc thực hiện các qui định về phòng, chống dịch COVID-19. Kịp thời báo cáo Phòng GDĐT những khó khăn, vướng mắc để có phương án xử lý phù hợp trong các tình huống cụ thể. 

- Hiệu trưởng đơn vị chịu trách nhiệm nếu để dịch bệnh xảy ra trong đơn vị quản lý do lơ là và không tuân thủ các qui định về phòng, chống dịch Covid-19.  

     Trên đây là Kế hoạch tổ chức các hoạt động giáo dục năm học 2021-2022 trong điều kiện dịch bệnh Covid-19. Đề nghị CB-GV-NV trong đơn vị thực hiện nghiêm túc các nội dung Kế hoạch này./.

 

Nơi nhận:

  • Phòng Giáo dục và Đào tạo;

- UBND xã Châu Phong;

  • CB-GV-NV;

- Lưu: VT.

HIỆU TRƯỞNG

 

 

 

 

 

ĐoànĐại Đức

 

Tập tin đính kèm
Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết
Bài tin liên quan
Liên kết
Thống kê truy cập
Hôm nay : 1
Tháng 10 : 175