A- A A+ | Tăng tương phản Giảm tương phản

KẾ HOẠCH Dạy và học ứng phó với dịch bệnh Covid-19 Năm học 2021-2022

PHÒNG GD&ĐT TÂN CHÂU

TRƯỜNG TH B CHÂU PHONG

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Số: 205/KH-BCP

      Châu Phong, ngày 12 tháng 8 năm 2021

 

KẾ HOẠCH

Dạy và học ứng phó với dịch bệnh Covid-19

Năm học 2021-2022

 

Căn  cứ công văn số 2103/SGDĐT-GDMT-GDTH ngày 20 tháng 7 năm 2021của Sở GDĐT An Giang về việc chuẩn bị kế hoạch dạy và học ứng phó với dịch bệnhCovid-19ởcấp Tiểu học;

Căn cứ công văn số 592/PGDĐT-CMTH ngày 26 tháng 7 năm 2021 của Phòng GDĐT Tân Châu về việc chuẩn bị kế hoạch dạy và họcứng phó với dịch bệnh Covid-19ởcấp Tiểu học.

Trường Tiểu học B Châu Phong xây dựng kế hoạchchuẩn bị dạy và học ứng phó với dịch bệnh Covid-19trong nhà trường cụ thể như sau:

I. MỤC ĐÍCH YÊU CẦU

1. Mục đích:

- Nhà trường chủ động xây dựng kế hoạch dạy và họcứng phó với tình hình dịch bệnh Covid-19nhằmchuẩn bị đến thời điểm khai giảng NH 2021-2022 nếu dịch bệnh vẫn còn dịch bệnh vẫn còn diễn biến phức tạp.Giúp học sinh được học theo chương trình giáo dục phổ thông trong thời gian nghỉ học ở trường để phòng chống Covid-19.

- Tạo điều kiện để học sinh được học qua intenet, zalo, truyền hình…. đảm bảo yêu cầu cần đạt về chuẩn kiến thức-kĩ năng, tăng cường khả năng tự học, tạo thói quen học tập và ôn tập kiến thức trên sách vở, trực tuyến, trên các trang thông tin điện tử, zalo, qua truyền hình …

 - Tiếp tục đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong dạy học và sử dụng các biện pháp thay thế đối với trường hợp học sinh không có điều kiện học online trực tuyến.

- Tăng cường mối liên hệ giữa nhà trường và gia đình trong việc tổ chức, hỗ trợ học sinh học tậpcác kiến thức đã học.

2. Yêu cầu:

- Việc tổ chức dạy học qua internet, zalo, truyền hình phải linh hoạt, phù hợp với điều kiện thực tế và đảm bảo chất lượng, hiệu quả; đồng thời đảm bảo thực hiện đúng quy định về công tác phòng chống dịch bệnh Covid-19 gây ra.

 

- Đối với giáo viên: Phải có kĩ năng xây dựng và lựa chọn học liệu; tích cực ứng dụng CNTT vào quá trình dạy học.

- Đối với Cha mẹ học sinh: Chuẩn bị các điều kiện cơ bản cho con em mình học trực tuyến; giám sát, hỗ trợ quá trình học của con mình; phối hợp, hướng dẫn con em mình hoàn thành các yêu cầu của giáo viên.

- Nội dung, tài liệu dạy học đảm bảo chuẩn kiến thức, kỹ năng và đúng các văn bản hướng dẫn của Bộ, Sở GDĐT.

II. ĐỐI TƯỢNG, THỜI GIAN, HÌNH THỨC

1. Đối tượng: 

Học sinh các lớp 1, 2, 3, 4, 5 (Đối với những HS nhà có máy vi tính, điện thoại thông minh có kết nối internet, zalo, truyền hình.Số còn lại GV tiếp tục soạn nội dung giảng dạy gửi cho HS bằng văn bản giấy)

2. Thời gian:

- Thực hiện theo hướng dẫn của Sở, Phòng GD&ĐT

- Thời lượng các tiết dạy đảm bảo 30-35 phút/ tiết dạy

3. Hình thức:

- Dạy học thông qua sử dụng phần mềm Viettel Study. Giáo viên soạn bài và hướng dẫn học sinh học tập trên phần mềm, đảm bảo bài học diễn ra nhẹ nhàng, thân thiện, hiệu quả.

- Học sinh học tập các tiết dạy trên Đài truyền hình An Giang do Sở GD&ĐT tổ chức theo lịch phát sóng.

- Học sinh học tập các tiết dạy trên trang Wed do Phòng GD&ĐT tổ chức và trang Wed, Zalo của trường.

III. NỘI DUNG DẠY HỌC, KIỂM TRA ĐÁNH GIÁ

- Nội dung dạy của tổ chuyên môn được BGH phê duyệt trước khi thực hiện (nội dung dạy cần bám sát mục tiêu, chương trình, yêu cầu cần đạt, phù hợp các nhóm đối tượng HS).

- Nội dung được xây dựng theo chương trình giáo dục phổ thông theo qui định, hướngdẫn của Bộ Giáo dục và Đào tạo,của Sở Giáo dục và Phòng Giáo dục bao gồm sách giáokhoa, bài giảng, tài liệu, học liệu, câu hỏi, bài tập để tổ chức dạy học và kiểm tra, đánhgiá kết quả học tập của học sinh. Bảo đảm tính khoa học, sư phạm, phù hợp với đối tượng học sinh.Được tổ chuyên môn thống nhất trước khi chuyển tải đến học sinh.

 

- Giáo viên phụ trách trực tiếp kiểm tra, đánh giá thường xuyên việc học tập của học sinh thông qua các bài kiểm tra trên hệ thống dạy học qua internet, truyền hình.

  - Trong quá trình tổ chức dạy học qua Internet, zalo… giáo viên trực tiếp kiểm tra, đánh giákết quả thực hiện nhiệm vụ học tập của học sinh thông qua các bài kiểm tra trên Zalo, phụ huynh chụp ảnh bài làm của học sinh gửi cho giáo viên, bảo đảm công bằng, khách quan, trung thực và linh hoạt.

- Khi học sinh đi học trở lại, giáo viên tổ chức cho học sinh ôn tập, bổ sung, củng cố kiến thức đã học qua internet, zalo, truyền hình.

IV. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Đối với lãnh đạo nhà trường

- BGH xây dựng kế hoạch và triển khai tới toàn thể giáo viên, chịu trách nhiệm thẩm định, phê duyệt nội dung, bài giảng; quản lí việc dạy học của giáo viên; kiểm tra đánh giá kết quả dạy học qua intenet, truyền hình của giáo viên và việc học của học sinh.

- Phân công giáo viên dạy học, phụ trách hỗ trợ, hướng dẫn sử dụng các phần mềm, ứng dụng học tập qua internet, zalo… theo dõi, tổng hợp kết quả dạy học.

- Tổ chức triển khai, hướng dẫn, đôn đốc, kiểm tra dạy học qua internet của đơn vị theo kế hoạch đảm bảo chất lượng, hiệu quả. Thống kê, báo cáo về PGD.

2. Đối với tổ chuyên môn

- Xây dựng kế hoạch dạy học trực tuyến của Tổ gửi Hiệu trưởng duyệt; Tổ chức rà soát chương trình, thống nhất nội dung và hình thức dạy học phù hợpvới đối tượng học sinh theo từng tuần.

- Triển khai tích cực việc đổi mới phương pháp dạy học, ứng dụng CNTT trong dạy học. Hỗ trợ,chia sẻ về mặt chuyên môn giữa các thành viên; Kiểm tra, giám sát, đôn đốc, nhắc nhở, động viên các giáo viên tích cực đổi mới,ứng dụng CNTT có hiệu quả.

3. Đối với giáo viên

- Tích cực, chủ động, tự học, tự bồi dưỡng nâng cao trình độ ứng dụng CNTT; thựchiện cơ bản thành thạo các phần mềm, ứng dụng đã tập huấn để góp phần nâng cao kỹnăng sử dụng CNTT và chất lượng dạy học; Thực hiện tốt các qui định, kế hoạch của tổ chuyên môn và nhà trường.

- Giáo viên cần xây dựng và lựa chọn học liệu; cách sử dụng công cụ hoặc dịch vụcông nghệ thông tin để tổ chức dạy học qua Internet; tổ chức các hoạt động học cho họcsinh bao gồm: thực hiện nhiệm vụ học tập, trao đổi, thảo luận giữa học sinh với giáoviên; kiểm tra, đánh giá mức độ nắm vững kiến thức đã học qua Internet, zalo khi học sinh đihọc trở lại.

- Giáo viên chủ nhiệm lớp, giáo viên chuyên: Tổ chức cho học sinh tham gia học tậptrực tuyến; chủ động phối hợp với Cha mẹ học sinh, tạo điều kiện thuận lợi cho học sinh học tậpcũng như quản lí học sinh.

-Trong quá trình dạy, giáo viên tăng cường tương tác với học sinh qua các kênh đểnắm bắt ý thức học tập, chất lượng học tập bài học và những khó khăn của học sinh quabài giảng.

 Trên đâykế hoạchchuẩn bị dạy và học ứng phó với dịch bệnh Covid-19 của trường Tiểu học B Châu Phong, nhà trường yêu cầu các bộ phận, cá nhân nghiêm túc thực hiện. Trong quá trình triển khai nếu có vướng mắc hoặc có các tình huống tiêu cực phát sinh cần báo cáo lãnh đạo nhà trường giải quyết.

 

Nơi nhận:

  • Phòng GDĐT Tân Châu;
  • Các PHT, tổ CM;
  • Lưu: VT.

 

HIỆU TRƯỞNG

 

 

 

Đoàn Đại Đức


Tập tin đính kèm
Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết
Bài tin liên quan
Liên kết
Thống kê truy cập
Hôm nay : 1
Tháng 10 : 175